DZIEŃ WSPÓLNOTY – odnowienie więzi z Chrystusem.

Tworzenie i budowanie wspólnoty wierzących nie jest odkryciem naszych czasów, ale jest wymogiem, o którym nauczał już św. Paweł opisując wizję Kościoła jako żywego organizmu i Ciała, które jest „zespolone i podtrzymywane w całości przez wszelką więź zaopatrującą w moc na miarę każdego z członków – przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości” (Ef 4, 16).

Twórca i pomysłodawca Ruchu Światło-Życie, ks. Franciszek Blachnicki, konsekwentnie realizował nauczanie św. Pawła i wielokrotnie sam nauczał o tym, że punkt ciężkości wysiłków duszpasterskich trzeba przenieść z duszpasterstwa indywidualistycznego na duszpasterstwo grup elitarnych, które mogą ukształtować się jako prawdziwe wspólnoty i przez które dopiero będzie możliwe udzielanie tego ducha wspólnotowego licznym i anonimowym wspólnotom gromadzącym się często tylko na niedzielnej Eucharystii.

Ten cel i zadanie realizowany jest w Ruchu Światło-Życie od samego początku a bardzo konkretne jego spełnienie ma miejsce w czasie formacji w małych grupach, rekolekcjach wakacyjnych oraz w dniach wspólnoty organizowanych jesienią i wiosną.

Wspólnota z Pieńska

Dzień Wspólnoty, to spotkanie z drugim człowiekiem, z którym łączy nas to, co przeżyliśmy razem czy to w czasie rekolekcjach wakacyjnych, czy podczas formacji w ciągu roku.

Jest to spotkanie, w którym bardzo mocno przeżywa się i doświadcza więzi z Chrystusem, żywym i prawdziwym, który jest przyczyną i powodem coraz ściślejszej więzi pomiędzy tymi, którzy w Niego wierzą.

Bardzo mocno widocznym dowodem, świadczącym o sile i prawdziwości tych więzi jest zawsze Dzień Wspólnoty, na który zjeżdżają reprezentanci poszczególnych wspólnot z całej franciszkańskiej prowincji.

20 maja w klasztorze legnickim młodzież formująca się w Ruchu Światło-Życie przy klasztorach franciszkańskich naszej prowincji przeżywała właśnie takie spotkanie. Przybyły wspólnoty z najdalszych klasztorów: z Sanoka i Jasła, a wszystkich uczestników było około 70 osób.

Zawiązanie wspólnoty

W programie tego spotkania jest zawsze czas na zawiązanie wspólnoty, zaprezentowanie poszczególnych grup, Eucharystię oraz uwielbianie Pana w Najświętszym Sakramencie. Jest też czas na spotkania, rozmowy oraz na to, co chyba najtrudniej uchwycić słowami, czyli na doświadczenie tego, że jesteśmy wspólnotą, której więzią jest Chrystus, że tylko będąc blisko Niego czujemy się dobrze i że tylko On jest źródłem prawdziwego szczęścia.

Dlatego tak ważne są takie spotkania, bo możemy na nowo doświadczyć piękna wspólnoty oraz tego jak bardzo jest ona potrzebna każdemu, aby móc swoim życiem dawać świadectwo.