OND Kalwaria

Turnusy 2018

Tegoroczne wakacyjne rekolekcje oazowe zapowiadają się następująco:

  •  I turnus OND II (29.06 – 15.07) – Kalwaria Pacławska,
  • II turnus ODB III (17.07 – 02.08) – SP nr 1 w Lubomierzu,
  • III turnus ONŻ* I i II º (03 – 19.08) – SP nr 1 w Lubomierzu
    ONŻ** III º st. – Kraków lub Legnica

* Rekolekcje ONŻ tylko dla osób formujących się w Ruchu Światło-Życie

** Rekolekcje ONŻ III º będą organizowane jeśli zgłosi się minimum 10 osób.


Karta uczestnictwa w OŻK 2018 już do pobrania!
Wszelkie informacje są zamieszczone na karcie, którą należy pobrać, wydrukować i wypełnioną przesłać na adres podany poniżej do 15 czerwca 2018r.

Ruch Światło-Życie
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków

Karta uczestnictwa w wakacyjnych rekolekcjach Ruchu Światło-Życie 2018

o. Paweł – moderator