Karta zgłoszenia 2019

Witajcie, do pobrania jest KARTA ZGŁOSZENIA na tegoroczne rekolekcje oazowe. Na ostatniej stronie znajduje się Klauzula Informacyjna – RODO, która musi być podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Pobierajcie, wypełniajcie i wysyłajcie:

  • na maila: oaza@franciszkanie.pl,
  • Pocztą na adres:
    o. Paweł Grządziel OFMConv
    ul. Żółkiewskiego 14
    31-539 KRAKÓW

Odsyłam także do REGULAMINU REKOLEKCJI. Zapoznajmy się z nim obowiązkowo !